Mô tả

  • Danh mục : Thang nhôm rút
  • Tiêu chuẩn an toàn : EN131
  • Kích thước : Rút cao tối đa 4.9m – Thu gọn 1.03m
  • Tải trọng : 150kg
  • Số bậc : 14 bậc
  • Độ dày : 1.5mm
  • Khoảng cách bậc : 28cm