3,580,000

In Stock
Compare
Danh mục:

Mô tả

  • kích thước: Loại AI 80 ( duỗi thẳng 8M, Chữ A tối đa 4M)
  • Số bậc : 10 bậc x 2 = 20 bậc
  • Khoảng cách các bậc : 30cm
  • Loại nhôm : 6063
  • Kích thước đóng gói ; 95 cm x 20 cm x50 cm
  • Trọng lượng : 25.2 kg