1,980,000

In Stock
Compare
Danh mục:

Mô tả

  • kích thước: Loại AI 44 ( duỗi thẳng 4m4, Chữ A tối đa 2m2)
  • Số bậc : 7 bậc x 2 = 14 bậc
  • Khoảng cách các bậc : 30cm
  • Loại nhôm : 6063
  • Kích thước đóng gói ; 95 cm x 20 cm x50 cm
  • Trọng lượng : 16,5 kg