Mô tả

  • Quy cách sản phẩm : Thang nhôm gấp 4
  • Hệ Nhôm : 6063 – Nhập Khẩu
  • Khóa Thang : Khóa lẫy tự động
  • Chiều cao chữ A : 2.3m
  • Chiều cao chữ I : 4.7m
  • Thu gọn : 1.28m
  • Số Lượng bậc : 16 (4 khúc – mỗi khúc 04 bậc)