1,750,000

In Stock
Compare
Danh mục:

Mô tả

  • Số bậc: 4
  • Kích thước mở: 185*50*96 cm
  • Kích thước đóng: 50*125*25 cm
  • Kích thước mặt sàn: 120*30 cm
  • Chiều cao sử dụng: 96 cm
  • Khoảng cách giữa 2 chân thang khi sử dụng: 185 cm
  • Khoảng cách bậc: 25 cm
  • Trọng lượng: 6,96 kg