Mô tả

  • Dùng kỹ thuật truyền mới tín hiệu, kết hợp hiển thị mới.
  • Tất cả thiết bị với hệ điều hành IOS, Android thông qua Wi-Fi có thể hoạt động tốt
  • Rất dễ dàng để cài đặt tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc cài đặt.
  • Thông qua Wi-Fi để truyền tín hiệu số, bộ nhận không cần thêm bất kỳ thiết bị hỗ trợ khác.